Format vremena
Imate potpunu slobodu da podesite način na koji će se prikazivati vreme. Iako ima dosta oznaka, krajnje je jednostavno. Pravila prate PHP-ovu funkciju strftime a njihove opise možete pronaći ispod (pogledajte više detalja na php.net-u).

Sledeće oznake se prepoznaju i formatiraju na određen način:
  %a - skraćeno ime dana
  %A - puno ime dana
  %b - skraćeno ime meseca
  %B - puno ime meseca
  %d - dan meseca (01 do 31)
  %D* - isto kao %m/%d/%y
  %e* - dan meseca (1 do 31)
  %H - broj sati koristeći 24-časovni zapis (od 00 do 23)
  %I - broj sati koristeći 12-časovni zapis (od 01 do 12)
  %m - redni broj meseca (01 do 12)
  %M - broj minuta
  %p - "am" ili "pm", zavisno od datog vremena
  %R* - vreme u 24-časovnom zapisu
  %S - broj sekundi kao decimalni broj
  %T* - trenutno vreme, isto kao %H:%M:%S
  %y - dvocifreni zapis godine (00 do 99)
  %Y - četvorocifreni zapis godine
  %Z - vremenska zona: ime ili skraćenica
  %% - bukvalni znak '%'

* Ne radi na Windows serverima.


Zatvori prozor

Renault Forum Srbija