Renault Forum Srbija

Renault - delovi, održavanje, problemi, unapređivanje vozila => Tuning => Osnove tuninga => Temu započeo: Nenad 25.03.2008. - 07:55

Naslov: Mala skola tuninga
Poruka od: Nenad 25.03.2008. - 07:55
Motor - Ispušni sustav

Za lakše disanje motora potreban nam je pravilno podešen ispušni sustav. Kod tuninga vezanog za pove?anje snage i okretnog momenta vrijedi pravilo da što više hladnog zraka u?e u motor, te brzo i iza?e. Dobar ispušni sustav nam omogu?uje brzo rješavanje ispušnih plinova. Kod sustava za ispuh razlikujemo nekoliko komponenti: grana, katalizator, rezonator i zadnji lonac.
Za ispušnu granu je najbolje da bude od inoxa, i to takva da su cijevima spojeni cilindri koji rade u istom taktu (grana kod 4-cilindri?nog motora je spojena u 4-2-1).

Katalizator služi ?iš?enju potrošenih ispušnih plinova iz motora da bi bili ekološki prihvatljiviji. Postoji puno rasprava da li skidanje katalizatora s novih motora zna?i i više snage, jer su današnji katalizatori znatno proto?niji. Rezonator, smješten uzduž ispušne cijevi, služi da smanji vibracije i zvukove koji dolaze iz motora. Ispušna cijev bez rezonatora može poboljšati protok zraka (pove?anje snage), ali ?e zvuk biti znatno ja?i.

Zadnji sportski lonci mijenjaju zvuk motoru i izgled zadnjeg dijela vozila, te je pravilnim odabirom promjera i veli?ine cijevi mogu?e pridonijeti i pove?anju snage i okretnog momenta, bar u malim pomacima. Prevelikim promjerom cijevi dobivamo na zvuku, ali sasvim sigurno se gube performanse.

Motor - Nitro oksid

NOS sistem se sastoji od plinske boce punjene s N2O te odgovaraju?im priklju?cima koji je povezuju na sistem za ubrizgavanje na motoru, te prekida?em za aktiviranje u unutrašnjosti vozila. Sistem djeluje kao dodatna injekcija sustavu za ubrizgavanje goriva, a aktivira se po potrebi, najpametnije na otvorenoj cesti. Ovisno o punjenju boce, snaga može varirati od otprilike 25 do 500 KS. Za motore sa 4 cilindra preporu?ljivi su sistemi od 40 do 60 KS, a za VR6 od 75 do 100 KS. Nitro je dobra kombinacija sa turbo motorima, jer onda nestaju turbo rupe i stvara se još više dodatne snage.
Nitro oksid zagrijan na otprilike 150 °C osloba?a višak kisika, ali ne stvara samo taj kisik više snage, nego sposobnost tog kisika da sagori više goriva. Od sagorijevanja više goriva, stvara se ve?i pritisak na cilindre i tu se stvara najviše snage. Sabijeni nitro oksid se ubrizgava u usisnu granu, te prelazi iz teku?eg u plinovito stanje. Takozvani intercooling efekt smanjuje temperaturu nitra na -40 °C te time znatno smanjuje temperaturu usisa, te se tako?er osloba?a više snage. Nitro sistem nije preporu?ljivo ugra?ivati u motore s ve?om kilometražom. Od poznatijih proizvo?a?a su NOS i NX(Nitrous Express).


· : Turbo i nitro baš i ne ide skupa, jer nitro daje dodatni kisik(oko 10 sekundi) a turbo "stiš?e" dodatni zrak u cilindre. Tak da se to ne stavlja skupa ili turbo ili nitro. Zato jer npr. imam i turbo i nitro u autu i kao što sam napisao gore turbo radi svoje i ja stisnem nitro i nemam tu snagu koju bih imao da nemam turbo, jer turbo fila zrak u cilindre a meni tih par sekundi(kad stisnem nitro) treba samo kisik kojeg ne dobivam dovoljno zbog turba koji mi fila zrak.


Motor - Turbo punja?i

Sve popularniji na?in za drasti?nije dobivanje snage je ugradnja turbine ili kompresora u atmosferski motor. Turbo je sinonim za turbinsko prednabijanje turbo punja?em. To je sklop turbine i punja?a (puhala ili kompresora). Turbina se pokre?e strujanjem ispušnih plinova, te okre?e punja? koji se nalazi na istom vratilu. Tako se tijekom prvog takta u cilindru nabijaju plinovi pod tlakom, a prirast tlaka - 0,4 do 0,8 bara (ponekad i više) naziva se tlak pretpunjenja ili prednabijanja.
Ako punja? stvara prirast tlaka do 80 posto radi se o puhalu, a kod ve?eg prirasta tlaka o kompresoru. U drugom taktu klip tla?i ve? djelomi?no stla?enu smjesu pilnova, što znatno poboljšava performanse motora. Motori s prednabijanjem u pravilu su ja?i od atmosferskih motora istog ili približnog obujma. Da bi motor izdržao kuru prednabijanja potrebno je smanjiti kompresiju na na?in podizanja glave motora kada se pove?ava kompresijski volumen. U lakšim slu?ajevima biti ?e dovoljna deblja brtva glave motora, dok ?e teži slu?ajevi koji se odnose na ve? snažne motore u odnosu na njihov volumen, tražiti izradu tzv. me?uplo?e. Aluminijski lijev strojno se obra?uje i na njemu se buše kanali kao i na glavi i bloku motora, nakon ?ega se montira na motor pomo?u dviju brtvi: izme?u me?uplo?e i bloka te izme?u me?uplo?e i glave motora. Jasno je da je prije
toga potrebno napraviti izra?un volumena, a samim time i kompresije koja mora biti niža, ali ne preniska kako bi se iskoristivost pove?ala.
Motor - Chip tuning

Vrlo efektivan i sve popularniji na?in pove?avanja snage i okretnog momenta je zamjena tvorni?kog ECU-a (electronic control unit) ili chipa, s onim koji je dostupan s tuning tržišta. Naravno, ovo radi samo s vozilima koja imaju elektronski nadzirani sistem ubrizgavanja goriva, te stoga to ne možemo primijeniti na stare verzije GTI / 16v s K-Jetronic sustavom.
Chip poru?uje motoru koliko mu treba goriva i zraka, tako da su stavljanjem novog chipa ovi elementi poboljšani, a pritom pridonose stvaranju više snage. Ako je motor pogonjen turbo punja?em, chip može pridonijeti velikim pove?anjima snage, jer on tako?er nadzire i pritisak punja?a. Normalno aspirirani motori obi?no ostvaruju pove?anje snage od kojih 10-15%.
Motor - Bregasta osovina

Dok motor radi, bregasta osovina se okre?e, otvaraju?i i zatvaraju?i ventile u to?no odre?eno vrijeme, i to tako da motor dobiva potrebnu koli?inu goriva i zraka, te se isto tako rješava ispušnih plinova u pravoj koli?ini.
Sportska bregasta osovina malo ranije otvara ventile, te ih malo kasnije i zatvara, te ostavljaju?i ventile otvorene malo duže motor dobiva više goriva, te samim time i više snage.
Ima više vrsta bregastih osovina; Golf GTI s bregastom osovinom namjenjenom za cestovnu vožnju može dobiti na snazi do 15 KS.
Motor - filter za zrak

Najjednostavniji i naj?eš?i na?in pove?anja performansi vozila su filteri za zrak. Cilj tuninga motora je da se što više hladnog zraka usisa do usisne grane, te time do?e do poja?anja snage. To je mogu?e s filterima zraka ve?e propusnosti (K&N, Kingdragon, Pipercross). Postoje dvije osnovne vrste filtera, zamjenski te konusni (gljiva). Zamjenski se, nakon uljenja, stavlja umjesto standardnog u kutiju filtera za zrak, dok konusni zamjenjuje cijeli sistem do usisne grane. Treba napomenuti da se javljaju neki problemi kod takvih tipova filtera (pogotovo kod VW Golfa IV 1.8T), jer su izloženiji toplini motora, pa bi ih stoga trebali odvojiti od motora toplinskim izolatorima (pregradama)